Centrul de Cercetări pentru Performanță Umană (CCPPU)

  • Realizarea de studii privind eficientizarea atitudinilor comportamentale asupra îmbunătăţirii şi menţinerii stării de sănătate a populaţiei;
  • Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea independentă şi asistată a exerciţiului fizic;
  • Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane;
  • Studii privind evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la nivelul populaţiei şcolare şi a sportivilor de performanţă;
  • Studii privind aplicabilitatea practică a metodelor şi dispozitivelor elaborate şi brevetate în cadrul facultăţii.§  Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale).