Centrul de Cercetări pentru Performanță Umană (CCPPU)

Misiunea asumată a Centrului CCPPU are în vedere:

  • să ofere membrilor comunităţii universitare cadrului instituțional optim pentru valorificarea aptitudinilor prin cercetare ştiinţifică;
  • să devină catalizator al activităţilor de cercetare în domeniul educaţiei fizice şi a sportului desfăşurate în ţară, prin continuarea tradiţionalelor legături cu Institutul Naţional de Cercetări pentru Sport, Agenţia Naţională Anti-Doping, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Consiliul Ştiinţei Sportului din România, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, precum şi cu Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport din Piteşti, Braşov, Iaşi, Bacău, Suceava, Cluj, Constanţa, Oradea, Timişoara, Craiova şi „Spiru Haret” din Bucureşti;
  • să creeze un cadru eficient de atragere a unor resurse financiare extrabugetare.

Viziunea centrului CCPPU ia în considerare:

  • dezvoltarea mijloacelor şi instrumentelor specializate de informare, documentare şi comunicare, inclusiv a reţelei de mare viteză specializate pentru educaţie şi cercetare;
  • planificarea şi eficientizarea dezvoltării moderne şi echilibrate pe baza cerinţelor de produse de cercetare existente la modul real în momentul de faţă în ţara noastră;
  • aplicarea principiilor managementului calităţii totale în organizarea şi conducerea activităţilor;
  • dezvoltarea mijloacelor şi instrumentelor specializate de informare, documentare şi comunicare, inclusiv a reţelei de mare viteză specializate pentru educaţie şi cercetare;
  • creşterea competitivităţii activităţilor de cercetare prin stimularea partenerilor în domeniul nostru, concretizate în produse şi servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe şi crearea mecanismelor de implementare.