Centrul de Cercetări pentru Performanță Umană (CCPPU)

Departamente:

 1. Educaţie Fizică şi Jocuri Sportive
 2. Sporturi Individuale şi Kinetoterapie

Laboratoare:

1. DIAGNOZĂ ŞI ANALIZĂ A CAPACITǍŢILOR COORDINATIVE (DACC) - responsabil prof.univ.dr.hab. Laurenţiu-Gabriel TALAGHIR

Direcţii de cercetare:

 • Realizarea de studii privind eficientizarea atitudinilor comportamentale asupra îmbunătăţirii şi menţinerii stării de sănătate a populaţiei;
 • Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea independentă şi asistată a exerciţiului fizic;
 • Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane.

2. EVALUARE MOTRICĂ ŞI SOMATO-FUNCŢIONALĂ (EMSF) - responsabil conf.univ.dr. Zenovia STAN

Direcţii de cercetare:

 • Studii privind evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la nivelul populaţiei şcolare şi a sportivilor de performanţă;
 • Studii privind aplicabilitatea practică a metodelor şi dispozitivelor elaborate şi brevetate în cadrul facultăţii;
 • Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale).

3. KINETOTERAPIE - responsabil lect.univ.dr. Dan Eugen COSTIN

Direcţii de cercetare:

 • Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale);
 • Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea independentă şi asistată a exerciţiului fizic;
 • Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane.

4. BIOMECANICĂ - responsabil prof.univ.dr.hab. Claudiu MEREUȚĂ

Direcţii de cercetare:

 • Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale);
 • Biomecanica exerciţiului fizic;
 • Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane.