Centrul de Cercetări pentru Performanță Umană (CCPPU)

Responsabil: Prof.univ.dr.hab. Claudiu MEREUȚĂ [CV]

Responsabil știintific: Conf.univ.dr. Lucica Dana CIOCOIU [CV]

În centrul CCPPU își desfășoară activitatea 20 de membri titulari, cadre didactice ale universității.