Comunicare Interculturală și Literatura (CIL)

 • Dezvoltarea și aprofundarea direcțiilor de cercetare existente la nivel național și internațional, cu aplicabilitate în domeniile Filologie, Studii culturale și Științe ale comunicării.
 • Identificarea și dezvoltarea unor direcții noi de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniile menționate, de tip inter- și multidisciplinar, cu relevanță în ceea ce privește dinamica identităţilor în contexte pluri/multiculturale, a interferenţelor lingvistice în spaţiile deschise dialogului intercultural, precum și a reprezentărilor cultural-identitare reflectate în mass-media.

Obiectivele specifice au în vedere:

 1. Configuraţii literare şi repere identitare româneşti în context universal
 • Literatura română în totalitarism şi posttotalitarism.
 • Modele europene în literatura română a secolelor XIX-XXI.
 • Canon şi anti-canon în literatura şi critica românească a secolelor XX-XXI.
 • Memorie culturală şi reprezentări literare.
 1. Politici lingvistice în spaţiul cultural european actual
 • Comunicare și plurilingvism.
 • Orientări actuale în studiul limbii române. Perspective transculturale.
 • Limba română şi identitatea culturală românească.
 1. Modele culturale europene și reprezentări cultural-identitare reflectate în massmedia
 • Mărci identitare și plurilingivism în discursul media.
 • Frontiere şi transgresiuni generice. De la literatură la reprezentare media.
 • Interferenţe lingvistice şi discurs media.