Comunicare Interculturală și Literatura (CIL)

  • Servicii de instruire și consultanță științifică profesională în domeniile Filologie, Studii culturale, Științele comunicării;
  • Servicii de expertiză și evaluare în cadrul procesului de editare a unor manuale, sinteze, ghiduri pentru examenele / testările naționale;
  • Elaborarea, în vederea publicării, a unor volume de sinteză/aplicații practice/antologii de exerciții/culegeri de teste pentru elevi de liceu, studenți și masteranzi, în perspectiva examenelor/testărilor naționale și a autoformării continue;
  • Elaborarea, în vederea publicării, a unor volume de sinteză/aplicații practice/modele de analiză literară și lingvistică/didactică aplicată în vederea formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de profil;
  • Elaborarea, în vederea publicării, a unor manuale/ghiduri de bune practici în domeniul comunicării și al relațiilor publice pentru departamentele de profil ale unor instituții de stat și private;
  • Servicii de expertiză, consultanță, consiliere și evaluare în vederea elaborării și a implementării de strategii de publicitate/promovare media pentru instituții de stat și private/ONG-uri/firme etc;
  • Servicii de expertiză și evaluare pentru obținerea International Baccalaureate Diploma (Diploma Programme age range 6-19), în vederea admiterii la studii universitare de licență în instituțiile academice europene;
  • Servicii de consultanță și consiliere specifice pentru edituri și biblioteci, în vederea traducerii, editării și a achiziționării de carte de specialitate.