Comunicare Interculturală și Literatura (CIL)

Misiunea centrului CIL implică desfășurarea de activități performante de cercetare fundamentală, de specialitate de tip teoretic și practic - aplicativ în domeniile Filologie, Studii culturale și Științe ale comunicării în vederea analizării structurilor şi a formelor literare care reflectă dinamica identităţilor în contexte pluri/multiculturale, a interferenţelor lingvistice în spaţiile deschise dialogului intercultural, precum și a reprezentărilor cultural-identitare reflectate în mass-media, dublate de o susținută strategie de internaționalizare a acestora.