Comunicare Interculturală și Literatura (CIL)

Responsabil: Conf.univ.dr. Oana Cenac [CV]

Responsabil științific: Prof.univ.dr. Simona Antofi [CV]

Din structura centrului fac parte 13 membri titulari (dintre care 3 sunt conducători de doctorat), 9 membri asociați și 5 doctoranzi în stagiu.