Mecanica Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice (MECMET)

Direcțiile generale de cercetare ale centrului MECMET derivă din ariile tematice abordate, în acord cu infrastructura și resursa umană a centrului, după cum urmează:

  • Mașini și echipamente tehnologice;
  • Mecanică și vibrații mecanice;
  • Acustică tehnică și protecția împotriva zgomotului;
  • Monitorizarea şi diagnoza vibro-acustică a sistemelor tehnice;
  • Protecţia împotriva vibraţiilor, şocurilor şi undelor seismice;
  • Sisteme de acţionare pentru maşini şi echipamente tehnologice;
  • Energetica și automatizarea echipamentelor şi proceselor tehnologice;
  • Modelarea şi simularea proceselor tehnice şi tehnologice;
  • Inginerie asistată de calculator şi prototipare virtuală.