Mecanica Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice (MECMET)

Responsabil: Conf.univ.dr.ing.habil. Silviu NĂSTAC [CV]

Responsabil științific: Conf.univ.dr.ing. Adrian LEOPA [CV]

Numărul membrilor titulari este 19, dintre care trei sunt conducători de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică.