Mecanica Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice (MECMET)

Centrul MECMET oferă o gamă diversificată de servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic pentru mediul socio-economic, în domeniile:

 • Consultanță privind evaluarea capabilității funcționale și tehnologice a echipamentelor, mașinilor și utilajelor de construcții în vederea atestării acestora;
 • Consultanță în domeniul analizei statice și dinamice cu ajutorul metodei elementelor finite;
 • Consultanță în domeniul proiectării asistate de calculator și prototipare virtuală;
 • Monitorizarea și diagnoza vibro-acustică a echipamentelor și sistemelor tehnice și tehnologice;
 • Consultanță și analiză experimentală în acustica tehnică (bariere acustice, controlul zgomotului, evaluarea zgomotului aerian și de impact);
 • Consultanță și analiză experimentală în domeniul mecanic (analiza statică și dinamică, vibrații mecanice, șocuri);
 • Instrumentație virtuală și simulări numerice în domeniul mecanic (analiza statică și dinamică, vibrații mecanice, șocuri);
 • Consultanță în domeniul sistemelor protective la vibrații, șocuri și unde seismice;
 • Consultanță în domeniul analizei comportării materialelor (în regim static și dinamic);
 • Consultanță în domeniul izolării vibrațiilor la echipamentele tehnologice cu regim intens și variat de funcționare;
 • Consultanță în domeniul sistemelor de acționare hidrostatică.