Mecanica Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice (MECMET)

Misiunea Centrului MECMET este realizarea cercetărilor științifice, atât la nivel fundamental, cât și aplicativ, furnizarea de consultanță, diseminarea rezultatelor obținute în urma studiilor efectuate și derularea activităților de inovare și dezvoltare experimentală în domeniile de cercetare asumate.