Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC)

  • Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial – abordări din perspectivele: managerială, de marketing, financiară şi de politică economică.
  • Strategii şi politici competitive în administrarea afacerilor.
  • Dezvoltarea durabilă la nivel local, regional şi naţional – analiză de modele, indicatori, prospectarea tendinţelor și politici economice în domeniu.
  • Creșterea competitivității economice şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere – modelarea sistemelor economico-sociale în condiţii de risc şi incertitudine.