Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC)

Laboratorul de Cercetări Economice Aplicate

Responsabil: Prof.univ.dr. Alexandru Căpăţînă

Direcţii de cercetare:

  • Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial - abordări din perspectivele: managerială, de marketing, financiară şi de politică economică.
  • Dezvoltarea durabilă la nivel local, regional şi naţional - analiză de modele, indicatori, prospectarea tendinţelor, politici economice în domeniu.

 

Laboratorul de Modelare şi Previziuni Economice

Responsabil: Conf.univ.dr. Corina Sbughea

Direcţii de cercetare:

  • Creșterea competitivității economice şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere - modelarea sistemelor economico-sociale în condiţii de risc şi incertitudine.