Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC)

Centrul STRATEC asigură cadrul instituţional şi informaţional pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare a facultăţii și asigurarea vizibilității internaționale a cercetării, prin rolul său de iniţiator al activităţilor și proiectelor de cercetare, de formare şi de dezvoltare a abilităţilor de cercetare și de diseminare a rezultatelor cercetării.

Misiunea Centrului STRATEC  are în vedere dezvoltarea activităţilor de cercetare la nivelul facultăţii, stabilirea de colaborări cu alţi membri ai comunității academice, din institute specializate în cercetare din ţară şi din străinătate şi cu reprezentanți ai mediului de afaceri, în scopul de a contribui la dezvoltarea economică şi socială la nivel naţional şi regional.

Centrul STRATEC desfăşoară cercetare fundamentală şi dezvoltare managerială, după cum urmează:

  1. Cercetare aplicativă - centrul propune noi procedee operative ţinând cont de noua ordine economică. De asemenea, este în măsură să desfăşoare activităţi de consultanță şi cercetare în domeniul ştiinţelor economice.
  2. Dezvoltare managerială în domeniul economico-social - centrul desfăşoară activităţi de consultanță pentru perfecţionarea şi eficientizarea metodelor, tehnicilor manageriale şi punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare a sistemelor economice competitive.
  3. Instruire şi formare - centrul oferă programe de instruire şi de specializare, altele decât programele de studii postuniversitare avansate.
  4. Transfer de cunoştinţe - centrul are ca scop să colaboreze cu diversele companii interesate pentru a identifica şi pune în valoare cunoştinţe care pot fi transferate, adoptate şi dezvoltate în sistemul industrial şi de servicii-comerţ-turism.
  5. Colaborare ştiinţifică naţională şi internaţională - centrul are ca obiectiv cooperarea cu alte centre sau instituţii implicate în activitatea de cercetare ştiinţifică de profil din ţară sau străinătate, în vederea informării, documentării, folosirii în comun sau a punerii la dispoziţie a infrastructurii, a schimbului de cercetători şi studenţi, a creării/restructurării programelor de învăţământ postuniversitar etc.
  6. Elaborarea de programe (strategii de cercetare) - centrul elaborează programe de cercetare pe termen mediu şi lung, corelate cu nevoile pieţei.
  7. Organizarea de manifestări ştiinţifice - în cadrul centrului se organizează simpozioane, conferinţe, schimburi de experienţă etc., prin care se asigură diseminarea rezultatelor ştiinţifice ale membrilor săi, precum și pregătirea și perfecţionarea acestora.