Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC)

 • Antreprenoriat modern și eficient pentru studenții și absolvenții UDJG.
 • Strategie și metode pentru stimularea rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI.
 • Cercetări în sprijinul modernizării sistemului național de monitorizare a ecosistemelor silvice prin utilizarea tehnicilor de teledetecție și a sistemelor de tip UAV.
 • Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de evaluare și atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stress asupra stării ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole.
 • Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de monitorizare, evaluare și valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanță internațională din România și zona costieră a Mării Negre.
 • Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescărești bazat pe tehnologia cloud computing.
 • Sistem de scanare modulară de înaltă rezoluție multi-energetică pentru mărfuri ascunse interne și externe.
 • Inovație deschisă pentru a spori abilitățile antreprenoriale și parteneriatul privat în regiunea Dunării.
 • Crearea unei reţele regionale francofone în domeniul sănătăţii, al nutriţiei şi securităţii alimentare.
 • Aspecte de natură tehnică şi socială ale economiei colaborative.
 • Consiliere în afaceri în domeniul acvaculturii organice prin intermediul Centrului Prut-Invest (www.prut-invest.ugal.ro).
 • Implementare de planuri de afaceri.