Sisteme Automate de Conducere a Proceselor (SCAP)

Centrul SCAP oferă servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic pentru mediul socio-economic, după cum urmează:

 • Studii privind utilizarea metodei Particle Swarm Optimization la conducerea optimală a unor sisteme dinamice neliniare;
 • Studii privind utilizarea metaeuristicilor hibride la conducerea optimală a unor sisteme dinamice neliniare;
 • Studii privind utilizarea sitemelor multiagent la conducerea optimală a rețelelor de captare a apelor uzate;
 • Rezolvarea problemelor de optimizare parametrică (staționare) și de optimizare dinamică, utilizând tehnici convenționale sau de inteligență artificială. Se furnizează model, studiu și machetă informatică de rezolvare a problemei;
 • Studii privind modelarea și conducerea automată a stațiilor de tratare biologică a apelor uzate;
 • Studii privind modelarea și conducerea automată a digestoarelor anaerobe;
 • Studii privind modelarea și conducerea automată a fotobioreactoarelor;
 • Studii privind modelarea și conducerea automată a manipulatoarelor și a roboților industriali.

Laborator SISCONTROL:

 • Proiectarea structurilor de conducere inteligentă bazate pe tehnici avansate (backstepping, sliding-mode) a Sistemleor Autonome Inteligente - Asistent Robotic Personal (SAC-ARP) și Sistemleor Autonome Inteligente-Vehicul Autonom Multidirecţional (SAC-VAM) integrate în tehnologii de asistare medico-socială deservire de linii fabricație felxibilă de precizie, de Asamablare/Dezasamblare (A/D) și de Prelucrare/Reprelucrare (P/R), de laborator (linii de mecatronică) și industriale;
 • Proiectarea structurilor de navigație bazate pe ultrasunete și laser a SAC-ARP și SAC-VAM integrate în tehnologii de asistare medico-socială și deservire de linii fabricație felxibilă de precizie, de laborator (linii de mecatronică) și industriale;
 • Proiectarea sistemelor servoing vizuale mobile plasate pe manipulatoarele care echipează SAC-ARP și SC-VAM;
 • Tehnici de conducere hibride pentru sisteme de asamblare şi fabricaţie flexibile de precizie cu integrarea SAC-VAM şi SAC-ARP
 • Tehnologii pentru asistaraea persoanelor vȃrstnice cu dizabilităţi neuromotorii severe utilizȃnd sistemul autonom integrat Sistem Autonom Complex - Scaun Inteligent (SAC-SI).