Sisteme Automate de Conducere a Proceselor (SCAP)

Director: Conf.dr.ing Daniela Cristina CERNEGA [CV]

Consiliul științific:

  • Prof.dr.ing. Sergiu CARAMAN [CV]
  • Prof.dr.ing. Marian BARBU [CV]

În centrul SCAP își desfășoară activitatea 14 cadre didactice și cercetători, activitățile CDI fiind orientate spre modelarea matematică și controlul proceselor industriale.