Sisteme Automate de Conducere a Proceselor (SCAP)

Centrul SCAP are ca principal obiectiv strategic, dezvoltarea, promovarea, integrarea şi corelarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în spaţiul naţional şi european al cercetării, în domeniul Ingineriei sistemelor, prin stabilirea de relaţii de cercetare cu universităţile de profil şi laboratoarele de cercetare aferente din România şi Uniunea Europeană.

Principalele obiective ale activității CDI desfășurate în centru vizează:

  • Propunerea şi derularea de cercetări prin programe de cercetare ştiinţifică, în direcţii actuale pe plan Mondial.
  • Dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul centrului, în vederea alinierii acesteia la standardele europene.
  • Susţinerea şi oferirea de suport ştiinţific programelor de studii de licenţă, master şi doctorat.
  • Sprijinirea organizării de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale.
  • Sprijinirea editării şi publicării revistei Annals of University “Dunarea de Jos”of Galati, Fascicle III Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Informatics, editată în cadrul Facultăţii ACIEE.
  • Colaborarea ştiinţifică cu parteneri români şi străini în vederea efectuării unor cercetări comune.
  • Atragerea de cercetători din străinatate, prin programe de stagii oferite prin acorduri şi programe internaţionale.
  • Extinderea colaborărilor cu mediul socio-economic.