Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA)

1) Promovarea conceptului de produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional:

 • Optimizarea parametrilor de proces;
 • Obţinerea unor produse alimentare noi;
 • Aplicaţii tehnologice ale unor noi metode de creştere a termenului de valabilitate al alimentelor;
 • Valorificarea compușilor biologic activi obţinuţi prin diferite metode de extracţie;
 • Valorificarea subproduselor din industria alimentară;
 • Aplicarea unor tehnologii de procesare minimă pentru obţinerea produselor noi;
 • Reformularea compoziţiei alimentelor în vederea creșterii funcționalității și a valorii nutriționale;
 • Ambalarea în atmosferă modificată şi utilizarea unor materiale noi pentru ambalarea alimentelor;
 • Cercetări de piaţă privind impactul unor produse alimentare asupra consumatorilor.

2) Implementarea proceselor biotehnologice în industria alimentară:

 • Tehnologii de bioprocesare cu implicații în știința alimentelor și biotehnologie;
 • Culturi starter și procese fermentative (design, control, modelare și simulare);
 • Studiul tribioticelor (prebiotice, probiotice și postbiotice);
 • Separări moleculare, obținerea și caracterizarea compușilor bioactivi;
 • Studiul comportamentului biomoleculelor prin tehnici avansate bazate pe modelare moleculară;
 • Inginerie genetică cu implicații în biotehnologie și știința alimentelor;
 • Bioremediere, biodepoluare și biovalorificarea deșeurilor;
 • Procese de bioconversie.

3) Expertiza, controlul calității și a inocuității alimentelor:

 • Evaluarea calităţii şi a siguranţei alimentelor;
 • Expertize tehnice în industria alimentară;
 • Asigurarea şi supravegherea calităţii şi a siguranţei alimentelor la producător;
 • Consultanţă în vederea implementării programelor de management al calităţii şi a siguranţei alimentelor (SR EN ISO 22000:2005, Sistemul HACCP) și managementul calității în laboratoarele de încercări (ISO 17025);
 • Instruirea personalului privind principiile de managementul calităţii, a siguranţei alimentelor și managementul calităţii totale;
 • Colaborarea cu organismele naţionale responsabile pentru siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorilor, în scopul monitorizării şi supravegherii calităţii alimentelor, prevenirea consumului de alimente falsificate şi/sau contaminate, analiza riscurilor;
 • Integrarea în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale de monitorizare a calităţii şi siguranţei alimentelor conform legislaţiei Uniunii Europene;
 • Extinderea capacității de evaluare a conformității, în acord cu noi metode analitice de investigare, asigurare şi monitorizare a calităţii şi siguranţei alimentelor.