Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA)

Centrul BioAliment-TehnIA oferă o gamă diversificată de servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic pentru mediul socio-economic, în domeniile: știința alimentelor, ingineria alimentelor și biotehnologii aplicate, asigurând garanția profesionalismului și a competențelor științifice și aplicative prin infrastructură modernă și resursa umană înalt calificată (http://ugal.ro/files/cercetare/2017/0_Catalog_BioAliment-TehnIA.pdf).