Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA)

Infrastructura centrului este prezentată pe platforma ERRTIS: https://eertis.eu/errf-2300-000s-0735.

Se remarcă includerea centrului în Rețeaua integrată de cercetare și dezvoltare în industria alimentară și acvacultură (RICD-IAA) (Rețea integrată de cercetare și dezvoltare în industria alimentară și acvacultură (RICD-IAA)Instalații pentru Ingineria Alimentelor și Biotehnologii).

Echipamente relevante:

1.

Sistem de cromatografie HPLC, cu detecție UV-VIS, fluorescență și ELSD, AGILENT

[Fișa tehnică]

2.

Bioreactor, 16L BIOENGINEERING

[Fișa tehnică]

3.

Spectrofotometru cu luminiscență LS-55 (PerkinElmer Life Sciences, Shelton, CT)

[Fișa tehnică]

4.

Liofilizator, MARTIN CHRIST ALPHA 1-4

[Fișa tehnică]

5.

Cromatograf GC-MS Thermo Scientific ProAnalysis

[Fișa tehnică]

6.

Instalație pentru extracție cu fluide supercritice

[Fișa tehnică]

7.

Instalație de purificare proteine Acta Pure

[Fișa tehnică]

8.

Instalație pentru tratament la presiuni înalte

[Fișa tehnică]

9.

Linie tehnologică completă de procesare lapte

[Fișa tehnică]

10.

Linie tehnologică completă de procesare carne

[Fișa tehnică]

11.

Linie tehnologică completă de obţinere bere

[Fișa tehnică]

Colectia de microorganisme (acronym MIUG)