Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA)

În cadrul centrulului BioAliment-TehnIA sunt organizate și funcționează următoarele departamente:

1. Departamentul pentru Cercetare fundamentală și programe formative - Centrul integrat de cercetare și formare pentru biotehnologie aplicată în industria alimentară (Platforma BioAliment) (www.bioaliment.ugal.ro), include următoarele laboratoare:

 1. Culturi şi fermentaţii
 2. Separări moleculare
 3. Inginerie genetică
 4. Bioprocesare
 5. Epurarea biologică a apelor reziduale
 6. Colecția de microorganisme cu acronimul MIUG (conservare, depozit și gestiune)

2. Departamentul pentru Cercetare tehnologică, aplicativă și transfer tehnologic (TehnlA) (www.sia.ugal.ro/respia/), include următoarele staţii pilot şi laboratoare:

 1. Staţia pilot pentru prelucrarea cărnii
 2. Staţia pilot pentru obţinerea produselor lactate
 3. Staţia pilot pentru obţinerea berii
 4. Laborator tehnologii emergente
 5. Laborator tehnologic

3. Departamentul pentru Expertize tehnice, controlul alimentelor și siguranța alimentară (LAFCMA) (www.lafcma.ugal.ro), include următoarele laboratoare:

 1. Analize fizico-chimice
 2. Analize microbiologice
 3. Analize instrumentale