Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA)

Responsabil: Ș.l. dr. biolog Leontina GRIGORE GURGU

Consiliul de conducere/știintific:

 1. Prof.dr.ing. Gabriela-Elena BAHRIM
 2. Prof.dr.ing Nicoleta STĂNCIUC
 3. Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU
 4. Prof. dr.ing. Daniela BORDA
 5. Prof.dr.ing. Petru ALEXE
 6. Conf.dr.ing. Cristian DIMA
 7. Prof.dr.ing. Iuliana APRODU
 8. Conf.dr.ing. Liliana MIHALCEA
 9. Prof.dr.ing. Anca NICOLAU
 10. Prof.dr.ing. Gabriela RÂPEANU
 11. Șef lucr.dr.ing. Iulia BLEOANCĂ
 12. Secretar: Șef lucr. dr. ing. Doina ANDRONOIU