Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA)

Misiunea asumată a centrului BioAliment-TehnIA o reprezintă cercetarea stiinţifică fundamentală și aplicativă în vederea creării unui cluster de cercetare, expertiză și transfer tehnologic în domeniul științei alimentelor, ingineriei alimentelor și a biotehnologiilor aplicate.

Viziunea centrului BioAliment-TehnIA ia în considerare:

  1. Dezvoltarea unor direcții de cercetare fundamentale și aplicative, cu beneficiari direcți industria și consumatorii;
  2. Dezvoltarea de programe educaționale și de formare de înalt nivel, în vederea pregătirii unei cariere competitive în domeniul științei și tehnologiei produselor alimentare și a biotehnologiei aplicate;
  3. Transferul de expertiza tehnică pentru partenerii din industrie.